สาขาวิชาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสวัสดีปีใหม่ 2566แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University