อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติต้อนรับ อธิการบดี จากWakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น และคณะ

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  นำทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Professor Kazuhisa Miyashita ,President of Wakayama Medical University พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาเเพทย์ รวม 6 คน ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยร่วมกัน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University