พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงพยาบาลพระรามเก้า 
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล
พี่เลี้ยง ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่  31  พฤษภาคม, 1-2, 7 และ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 
ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตร รองศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ  ไตรรัตน์วรกุล 
รองกรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมกล่าวแสดงวามยินดีแก่พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาล
พระรามเก้า จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University