รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ รองเลขาธิการ สภาการพยาบาล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ รองเลขาธิการ สภาการพยาบาล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาลและคณะกรรมการบริหารสภาการพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ วังสระปทุม