สิทธิบัตร


ปีงบประมาณ วันที่ออกสิทธิบัตร/นวัตกรรม ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุล
2565 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาเพื่อบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติด สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส เจ้าของสิทธิบัตร
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
เวทิส ประทุมศรี ผู้ร่วม
มนตรี ขุนอินทร์ทอง ผู้ร่วม
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์ ผู้ร่วม
ภาคิณี เดชชัยยศ ผู้ร่วม
ศรวิษฐ์ บุญประชุม ผู้ร่วม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University