“มองมุมใหม่ ดูแลสุขภาพจิตเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล”

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ

“มองมุมใหม่ ดูแลสุขภาพจิตเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล”

ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลา 08.30 - 16.00 น.

ออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ค่าสมัคร 1,000 บาทเท่านั้น

สมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 พ.ค. 66

อยู่ระหว่างการขอหน่วยCNEU

.

กำหนดการ https://drive.google.com/.../15aheEYbEuUw9WThxMfmLva.../view

ลงทะเบียน https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdRpAm6dS5KHl.../viewform
หนังสือเชิญ
http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2023-02-103058.pdf

สอบถามข้อมูล
 Tel: 038-102886 คุณวาสนา
FB: https://www.facebook.com/nurseburapha