คณาจารย์


อาจารย์ ธิดารัตน์ สีอ่อน
Tidarat Seeon


โทร : 038-102872
email : tidarat.se@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต​ (พย.บ.)​ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี​ นครพนม) มหาวิทยาลัยนครพนม
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)(นานาชาติ) (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University